Kloka ord

 

”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår
skiljer den visa från den envise”

John Stenbeck